Disclamer

Halaman Web ini hanyalah untuk tujuan “EDUCATIONAL” dan Jangan menyalah-anggap tentang informasi di dalamnya.

Kepada pelawat-pelawat halaman ini, halaman web ini adalah untuk tujuan ‘pembelajaran’ sahaja dan jika anda merasakan artikel-artikel atau isu-isu membebankan saudara maka diharap kiranya saudara keluar dari halaman ini.

Jika anda dibawah 18 tahun, adalah dimaklumkan bahawa kami tidak bertanggungjawab atas apa-apa bentuk pelakuan saudara-saudara semua akibat membaca halaman ini.

Halaman web ini tidaklah selengkap mana tetapi diharap anda mendapat pengetahuan dan menggunakannya sebaik mungkin.

Sila hubung kami jika terdapat apa-apa cadangan serta komen membina dari saudara-saudara.

Semoga berjaya!