Senaman kedua dalam merawat lemah syahwat dan mati pucuk

Spread the love

Senaman Kedua

Biasanya laki-laki yang sihat akan bangun pagi dengan keadaan zakarnya tegang. Gerakan ini dlilaku-kan di waktu pagi ketika zakar masih tegang. Bagi yang emah syahwat atau mati pucuk, gerakan ini dapat menolong mengembalikan kekuatan tenaga batin.

Gerakan ini menolong melatih otot kend’alian zakar (levator ani) supaya dapat menarik zakar rnenu-ju ketegangan seimbang. la dapat menambah kemam-puan kendalian urat paha; menguatkan dada; imem-besarkan zakar; mengeluarkan biji zakar serta me-ngurangkan rasa ngilu pangkal zakar.

Gerakannya ialah: Duduk dengan keadaan tumit kaki bertemu dan bawakan hampir dengan kernalu-an. Tegakkan belakang. Tarik nafas hingga penuh pa-ru-paru, tariklah dengan tempo yang secara pielan-pelan. Ketika menarik nafas, ia tekan kedua-duia lu-tut dengan kedua tapak tangan supaya kedua-dua lutut itu dapat mencecah lantai. Jika tidak boleh, buat setakat terdaya dahulu. Kedua: Kedua lengan patut diliruskan bagi mencapai piawai gerakan. Bahu sepatutnya tegak seimbang. Pada waktu yang sama, kemutkan otot zakar supaya kepala zakar kembang. Tahan nafas 7 detik. Hembuskan nafas secara pelan-Pelan. Lakukan lagi gerakan yang sama sebany;ak 3 kali.

Dari kedudukan sebelumnya, tarik nafas semua secara pelan-pelan. Dengan perut kedusa-dua jari tangan, cari urat paha di bahagian dalam paha dan urut menggunakan perutibu jari dari hujiung paha ke pangkal paha dan akhirnya gerakan it ti melalui tepi batang zakar dan akan berakhir di hujung ba-tang zakar. Urutan dilepaskan jika mahu rnencecah kepala zakar. Selepas itu lepaskan nafas.

Gerakan ini bertujuan untuk mengturut urat yang mengalirkan darah ke zakar dan me mbangun-kan urat-urat yang mengalir dan menetaap dengan baik di sini. la juga membesarkan kembali zakar yang kecil. Disarankan supaya urutan dibuat nnengguna-kan minyak urut.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Users who found this page were searching for:

  • zakar tegak tegang
  • dlilaku
  • laki yang mati pucuk