Seks dalam Perkahwinan

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka kerjakan tanah tempat bercucuk tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan[…]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read more